Samværs- og Pædofilipolitik

Samværspolitik

 

Formålet med samværspolitiken i GIF Orient er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb.

Som udgangspunkt lægges der op til at alle aktivitetsudvalg, trænere, instruktører, ledere, bestyrelsesmedlemmer etc. i GIF Orient informeres om, hvad der er sunde, fornuftige og normale samværsformer.

Samværsformerne er formuleret, så der ikke er tvivl om, hvordan man skal opføre sig overfor hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i det daglige foreningsarbejde.

Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen.

Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt, samtidig med at sagen anmeldes til politiet.

Når dette er sket, vil foreningens øvrige medlemmer blive informeret, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.

1.   I GIF Orient taler vi ordentligt til hinanden - ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.

2.  Trænere/instruktører skal ikke have eneansvaret for et hold børn.

3.  At respektere et nej også i leg.

4.  I forbindelse med ture, stævner o.l. er der altid mindst to voksne ledere/instruktører med.

5.  Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum - mobiltelefoner skal være slukket til træning og i omklædningsrum.

6.  Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.

7.  Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

8.  Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte hovedformanden, som vil føre samtalen til protokols, så evt. "fejlagtige" misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

9.  Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.

10.  Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.

 

 

Pædofilipolitik


Loven, der trådte i kraft den 1. juli 2005, siger at GIF Orient skal indhente børneattester før de ansætter trænere, instruktører og holdledere som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Følger GIF Orient ikke loven, kan vi blive idømt en bøde samt ikke at modtage det kommunale tilskud fra Rødovre Kommune.

Hvis en person siger nej til, at der indhentes en børneattest, må GIF Orient ikke ansætte eller lade vedkommende arbejde frivilligt i foreningen. Bestyrelsen har besluttet, at der indhentes en børneattest på alle, der arbejder eller har kontakt med børn under 15 år og disse indhentes hvert år - det vil sige hver 12. måned.

I tilfælde af en positiv attest sendes denne automatisk til Orients hovedformand fra Rigspolitiet. Efter hovedformanden har modtaget denne, tages en drøftelse med Orients forretningsudvalg samt aktivitetsformanden.

 

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre