Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Gymnastik- og Idrætsforeningen ORIENT består af forretningsudvalget samt formændene for samtlige aktiviteter.


Bestyrelsesmøder i 2022

  • Fredag, den 14. januar, vært: Carsten
  • Fredag, den 4. februar, vært: Jesper
  • Onsdag, den 9. marts, vært: Lisbeth
  • Torsdag, den 7. april, vært: Lars
  • Torsdag, den 5. maj, vært: Tage
  • Torsdag, den 18. august, vært: Dorte
  • Lørdag, den 17. september, vært: Søren + Susanne
  • Tirsdag, den 11. oktober, vært: Preben
  • Tirsdag, den 8. november, vært: ?
  • Lørdag, den 3. december, vært: Lene/Festudvalget

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre