Om powerchair floorball

Powerchair Floorballafdelingen


Powerchair Floorball ("PCF") er en elkørestolsdrevet sport med fart, tempo og taktik.

Sporten kan som udgangspunkt spilles af alle med et fysisk handicap, der lever op til det officielle mindstehandicap defineret af Parasport Danmark, og derfor er der en bred repræsentation af handicap i idrætten. Sporten henvender sig til alle aldre, men er særligt populær blandt unge og voksne.

Spillere med mindre funktionsnedsættelser benytter ofte almindelige floorballstave, mens de fysisk svagere ofte benytter en speciel fastmonteret stav på stolen. Der benyttes særlige sportsstole, der er bygget til formålet.

Image
For at kunne dyrke Powerchair Floorball kræver det, at der benyttes en særlig sportsstole, der er bygget til formålet.

Indtil man får sin egen tilpasset sportsstol, er det dog muligt at benytte sin egen hverdagsstol selvom det ikke er optimalt og almindelige el-kørestole ikke er bygget til sport og derved oftest går i stykker. Man kan forhøre sig hos de enkelte klubber om muligheden for at benytte en låne sportsstol midlertidigt (i en kort periode).

Da klubbernes lånesportsstole først og fremmest anvendes til at kunne fastholde og hjælpe nytilkomne spillere i gang, skal de kunne anvendes af så mange som muligt, og det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at foretage de store individuelle tilpasninger af disse, men klubberne er altid meget behjælpelige med at ansøge pågældende(hjem kommune) om støtte til køb af egen sportsstol.

I Powerchair Floorball er der fem spillere på banen fra hvert hold, og kampe afvikles over 2x20 minutter (effektiv spilletid).


TRÆNING:
Rødovre Hallen, Rødovre Parkvej 425
Tirsdage kl. 19.00 til 22.00


KONTINGENT:
550,00 kr. pr. kvartal.

Besøg evt. Powerchair Floorball Denmark
elsass fonden
Langhøj
Jascha Fonden
BPA Support

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre