Generalforsamling

Generalforsamling 2023


Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder ordinær generalforsamling.

Lørdag den 4. februar 2023, kl. 10.00
i Orienthuset, Ved Sportspladsen 14, 2610 Rødovre.

Foreningen er vært ved en lille morgenplatte.

Hvis byggeri omkring Orienthuset ikke tillader at vi benytter huset, så flyttes generalforsamlingen til Rødovregård.

Opdatering: BLIVER AFHOLDET I ORIENTHUSET :-)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Udvalgsberetninger

5.    Fremlæggelse af regnskab

6.    Indkomne forslag

7.    Valg
På valg er:
- Næstformand Lars Vegener – genopstiller
- Kasserer Søren Mortensen – genopstiller ikke
- Revisor
- Revisor
- Revisorsuppleant

8.    Eventuelt, herunder uddeling af Jan Quaades mindelegat 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


** lagt op d. 3. januar 2023 **

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre