Generalforsamling

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling:
Tirsdag den 4. juni 2024 kl. 17.00 i klubhuset, Ved Sportspladsen 14, Rødovre 

Dagsorden: 
1.    Velkomst
2.    Valg af dirigent 
3.    Forslag til nye vedtægter 
3A. Valg af næstformand - valget gælder for en ét-årig periode
4.    Eventuelt 

 

LÆS DE TO DOKUMENTER HER: 

- Beretning til ekstraordinær

- Udkast, vedtægtsændringer

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen
Generalforsamling 2024


Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder ordinær generalforsamling.

Søndag den 4. februar 2024, kl. 10.00 til ca. 11:30 i Orienthuset, Ved Sportspladsen 14, 2610 Rødovre.

FLYTTET TIL HULEN på Islev Skole (grundet byggeri ved Orienthuset)

Hvis du står ved Orienthuset, så går du ad stien ned langs den nye kunstgræsbane og når du er halvvejs, så er du fremme.

Kommer du i handicapkøretøj, så er adgangen også denne vej.

Vi anbefaler øvrige at parkere på ”forsiden” af skolen ved Islevbrovej.


JUBIIII: ENDELIG ER DER GENERALFORSAMLING

UNGE, ÆLDRE OG DEM MIDT IMELLEM. SVØMMERE, GYMNASTER, ATLETIKUDØVERE, HOCKEYSPILLERE, HÅNDBOLDSPILLERE, FODBOLDSPILLERE SAMT ALLE DE PASSIVE: VI VIL SÅ GERNE SE JER.

BESTYRELSEN GLÆDER SIG FOR VILDT TIL AT LIGE NETOP DU KOMMER

Der vil være kaffe, te og en bolle/rundstykke med tilbehør.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent:

2.    Valg af stemmetællere:

3.    Formandens beretning:

4.    Udvalgsberetninger:

5.    Fremlæggelse af regnskab:

6.    Indkomne forslag:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

7.    Valg. 
På valg er:
- Formand Maria Grøndal. Maria genopstiller.
- Sekretær Lene Hummelgaard. Lene genopstiller ikke.
- Forretningsudvalgsmedlem Katrine Swartz. Katrine genopstiller.
- 2 revisorer
- 1 revisorsuppleant.

8.    Eventuelt, herunder uddeling af Jan Quaades mindelegat.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


** lagt op d. 2. januar 2024 **

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre