Udvalget

UDVALGET
 
Svømmeudvalget består af seks frivillige.  Aktivitetsformanden er på valg hvert 2. år på medlemsmødet. Aktivitetsformanden vælger selv sin kasserer og medlemsansvarlige. Det resterende svømmeudvalg vælges af instruktørstablen hvert 2. år.

Svømmeformand:
Maria Grøndahl, tlf.: 31 61 62 22
svomning@orient-gif.dk
 

Medlemsansvarlig:
Katrine Swartz
swartzkatrine@gmail.com

Kasserer:
Maria K. Andersen

Uddannelsesansvarlig:
Henrik Havn

Repræsentant for svømmeskolen:
Rikke Mamsen

Repræsentant for konkurrenceafdelingen
Signe Grøndahl
konk.orient.svoem@gmail.com

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre