Velkommen til

Rødovre Kommune største idrætsforening.

... EN SPRÆLLEVENDE IDRÆTSFORENING, SOM UD OVER AT TILBYDE MANGE FORMER FOR AKTIVITETER
OGSÅ BLANDER SIG I DEN LOKALE KULTUR - OG FRITIDSPOLITIK I KOMMUNEN.





Image

Gymnastik- og Idrætsforeningen ORIENT anno 1932


Boldklubben Orient startede 1. maj 1932.

Motionsklubben "De gamle drenge" fra 14. oktober 1932 havde aldersgrænse 30 år som minimum og med max. 30 på holdet.

Islev kvindelige Gymnastikforening blev oprettet 8 dage senere, da damerne ikke ville stå tilbage for herrerne.

Gymnastik- og Idrætsforeningen ORIENT VAR SKABT...


DIN FORENING I RØDOVRE...


Gymnastik- og Idrætsforeningen ORIENT er en sprællevende forening, som ud
over at tilbyde mange former for aktiviteter også blander sig i den lokale kultur - og fritidspolitik i kommunen.

Til dem som måske ikke forbinder kultur med idræt, kan vi sige, at idræt er en meget vigtig del af den danske kultur
- måske den vigtigste, når vi ser antallet af foreninger og aktive udøvere på hvilket som helst plan.

Det frivillige foreningsarbejde i Danmark er en vigtig, ja, måske en af de vigtigste hjørnestene i vor kultur og dermed grundlaget for vort samfund.

Idrætten og foreningskulturen i Danmark er med til at skabe hele mennesker, som på et eller andet niveau er med til at forme hverdagen for os alle.

Orient er Rødovre Kommunens største forening og som det fremgår, kan Orient tilbyde mange spændende oplevelser.

GIF ORIENT

Orient er kommunens største forening og kan tilbyde mange spændende idrætsaktiviteter lige fra gymnastik til fodbold.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 13 medlemmer som varetager alle aktiviteternes interesser og dermed alle vores medlemmer.

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

Ud over de arrangementer som hver aktivitet afholder, har vi events, som er gældende for hele foreningen.

HVORFOR...


§ 1 NAVN
Foreningens navn er: Gymnastik- og Idrætsforeningen ORIENT (GIF ORIENT) med hjemsted i Rødovre kommune. Stiftet 1. maj 1932.


§ 2 FORMÅL
Det er foreningens formål at give medlemmerne lejlighed til at dyrke idræt under de bedst mulige forhold. Foreningen kan søge optagelse under de respektive specialforbund og landsorganisationer. Forretningsudvalget fastsætter hvilke idrætsgrene, der kan dyrkes i foreningen.

Image
Siden opstarten i 1932, er der løbet meget vand igennem foreningen og er idag Rødovre Kommunes største idrætsforening med aktiviteter som fodbold, gymnastik, håndbold, El-hockey, svømning, powerchair-floorball og Idrætsmærket og sommermotion.

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre