Generalforsamling

Generalforsamling 2022


Gymnastik og idrætsforeningen ORIENT afholder ordinær generalforsamling.

Lørdag den 5. februar 2022, kl. 10.00
i Orienthuset, Ved Sportspladsen 14, 2610 Rødovre.

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Udvalgsberetninger

5.    Fremlæggelse af regnskab

6.    Indkomne forslag

7.    Valg

• Formand Maria Grøndahl (villig til genvalg)
• Sekretær Lene Hummelgaard
• Forretningsudvalgsmedlem Carsten Præst (ønsker ikke genvalg)
• Revisor Ole Parbst
• Revisor Marianne Frisch
• Revisor suppleant Lisbeth Espensen

8.    Eventuelt, herunder uddeling af Jan Quaades mindelegat 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


PS. ORIENT er vært ved en lille morgenplatte under generalforsamlingen.

** lagt op d. 5. januar 2022 **

ORIENTHUSET

Ved Sportspladsen 14

2610 Rødovre