Passive medlemmer

Enhver der ønsker det, kan blive passiv medlem af foreningen.

Kontingent p.t. er kr. 100,-/år. For ægtepar kr. 150,-/år. Opkrævning sendes med blad nr. 1.

Passive medlemmer som spiller Petanque skal fra 2018 betale kr. 300,-/år

Såfremt man ikke har betalt kontingentet, når blad nr. 4 skal sendes, bliver man slettet som passiv medlem.

Orient-bladet bliver fremsendt med post.

Kontakt venligst forretningsudvalget for yderligere information.

Orienthuset

Vårfluevej 15 A

2610 Rødovre

logo